تبلیغات
کمی اکسیژن - درد...! < example: >

کمی اکسیژن

درد...!

ارسال شده در : چهارشنبه 30 شهریور 1390 -- 04:22 ق.ظ

.
.
.

درد من تنهایی نیست...

بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت

بی عرضه گی را صبر 

وبا تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند...!
-

اکسیژن...!!!
نظرت چیه[ ]
This Template Designed by Mehran Rostami Copyright © 2005 Pars Theme