تبلیغات
کمی اکسیژن - حج...! < example: >

کمی اکسیژن

حج...!

ارسال شده در : یکشنبه 6 فروردین 1391 -- 03:24 ب.ظ

.
.
.

دلخوش از آنیم که حج میرویم ... غافل از آنیم که کج میرویم


کعبه به دیدار خدا میرویم ... او که همینجاست کجا میرویم
-

اکسیژن...!!!
نظرت چیه[ ]
This Template Designed by Mehran Rostami Copyright © 2005 Pars Theme