تبلیغات
کمی اکسیژن - مرگ...! < example: >

کمی اکسیژن

مرگ...!

ارسال شده در : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 -- 10:52 ق.ظ

.
.
.

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که

در برابر آن چه مهم است ،سکوت می کنی . . .

(مارتین لوتر کینگ)

-

اکسیژن...!!!
نظرت چیه[ ]
This Template Designed by Mehran Rostami Copyright © 2005 Pars Theme